Neubau MFH, Studentenweg

ENGELBERG  |  SHB ARCHITEKTEN GMBH